Ontleed de oplossing

Je zit opgesloten in een ruimte met alleen maar boeken over het Nederlands. Een nachtmerrie! Om de ruimte te kunnen verlaten, moet je een specifiek boek in het sleutelgat steken, maar welk? Aan de hand van 7 puzzels over redekundig en taalkundig ontleden, vind je de juiste titel.

Onderwerp: Grammatica
Benodigde kennis: redekundig ontleden (persoonsvorm, werkwoordelijk/naamwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling) inclusief samengestelde zinnen en taalkundig ontleden ((on)bepaald lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, voorzetsel, zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord, hulpwerkwoord, vragend voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, persoonlijke voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord, onbepaald voornaamwoord)
Niveau: 3 havo/vwo
Taal: Nederlands
Beschikbaar: op aanvraag