Hun hebben

Sam en zijn docent Nederlands zijn in een heftige discussie verwikkeld geraakt over de vraag of ‘hun hebben’ nou correct is of niet. De argumenten én drogredenen vliegen over en weer. De discussie eindigt als Sam haar een gevoelige verwensing naar het hoofd slingert. Kun jij ontdekken wat hij roept?

Onderwerp: Argumentatie
Benodigde kennis Argumentatiestructuren, argumentatieschema’s, drogredenen*
Niveau: 4/5/6 vwo
Taal: Nederlands
Beschikbaar: op aanvraag

Argumentatiestructuren:
– enkelvoudig
– onderschikkend
– nevenschikkend met onafhankelijke argumenten
– nevenschikkend met afhankelijke argumenten

Argumentatie op basis van:
– oorzaak en gevolg
– kenmerk of eigenschap
– voordelen en nadelen
– voorbeelden
– vergelijking
– autoriteit

Drogredenen:
– onjuist beroep op oorzaak-gevolgschema
– onjuist beroep op kenmerk- of eigenshapschema
– overdrijven van voor- en nadelen
– vals dilemma
– overhaaste generalisatie
– verkeerde vergelijking
– onjuist beroep op autoriteitsschema
– Persoonlijke aanval
– Ontduiken van de bewijslast
– Vertekenen van het standpunt
– Bespelen van het publiek
– Cirkelredenering