Meneer Van Dale wacht op antwoord

Aan de hand van vier uitdagende puzzeltjes over leesvaardigheid ontdekken de leerlingen het codewoord.

Onderwerp: leesvaardigheid en argumentatie
Benodigde kennis: signaalwoorden, tekststructuren, argumentatiestructuren*
Niveau: 3 havo/vwo
Taal: Nederlands
Beschikbaar: op aanvraag

Tekstverbanden
– Opsommend
– Tegenstellend
– Chronologisch
– Concluderend
– Doel-middel
– Oorzakelijk
– Redengevend
– Samenvattend
– Toelichtend
– Vergelijkend

Tekststructuren:
– Probleem-oplossing
– Verklaring
– Verleden-heden(-toekomst)
– Argumentatie
– Voor- en nadelen
– Vraag-antwoord

Argumentatiestructuren:
– Enkelvoudig
– Onderschikkend
– Nevenschikkend met onafhankelijke argumenten
– Nevenschikkend met afhankelijke argumenten