Escape de taal

Probeer de laatste pagina te bereiken. Aan de hand van allerlei taalproblemen ontdek je de wachtwoorden van de afgeschermde pagina’s.

Onderwerp: Taal
Benodigde kennis: Enige kennis van zinsontleding is handig, verder is alles online vindbaar
Niveau: gemiddeld
Taal: Nederlands
Beschikbaar: meteen